Vyhľadávanie

Kontakt

Palárcová

Facebook : Kone u Ivky - Nesluša

Termín na jazdu si je potrebné rezervovať
+421 914 296 030

iva.palarcova@centrum.sk

Uspešne ukončený 2. TURNUS 2017

21.07.2017 20:48

V piatok sme ukončili spoločnou opekačkou pre rodičov a detičky druhý turnus tábora. Detičky mali možnosť v tábore sa nauciť základy správneho sedu, držania otaží a všeobecného pracovnia s koníkom. V piatok pri ukončení mohli toto všetko ukázať svojim rodičom s ktorými sme si neskor spoločne opiekli špkáčky a slaninku. :) Detičky boli cely turnus tábora v prírode , dozvedeli sa i množstvo informácii o prírode, spravili sme si indiánsky den. :) :)