Vyhľadávanie

Kontakt

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Jazda-na-koni-Neslu%C5%A1a/646122698792302

iva.palarcova@centrum.sk

!!Služby neziskovej organizácie Jazda na koni - Nesluša sú ukončené k 31.09.2019!!

Dobrovoľné, navrhované príspevky za vykonané služby pre Vás :

Vychádzka do prírody 1h........ 10 € 
Vychádzka do prírody s doprovodom zo zeme 1h...... 15€ 
Vozenie dieťaťa/dospelý 1 h (60min. ) ...... 20 €
Vozenie detí na akciách 1h ....... 20€ 
Vozenie dieťaťa ..... 1€/2koliečka
5h pernamentka ( vychádzky - pokročilý ) ... 45 €
10 h. pernamentka ( vychádzky - pokročilý) ...... 80 € 
Svadobné fotenie s Vašim fotografom....30/hodina 
Zapožičanie koňa na súkromné fotenie .... 20/hodina 
 
 
 
Ponúkame výučbu jazdy na koni :
 
Jednorázovo ( pod dohľadom trénera,45min ) ...... 15 € 
 
5h jazdecký kurz pre začiatočníkov .... ..70 €
Kurz zahrňa :
1h - čistenie, vodenie kona, 45 min jazda na madlách.
2h - čistenie, sedlanie, 45min tréning zameraný na správny sed v kroku , 
3h-  čistenie, sedlanie uzdenie,45 min tréning zameraný na pracovný/ľahký klus, 
4h-  čistenie,sedlanie,uzdenie, 45 min tréning zameraný na spravny sed a ovládanie. 
5h - čistenie, sedlanie,uzdenie 45min. tréning zameraný na samostatnosť jazda v kroku/kluse)
 
5h jazdecký kurz pre pokročilých .... ..70 €
Kurz zahrňa : 
- individuálne,závisí od znalostí jazdca (jazdec musí mať zvládnnutý správny sed a  vedieť ovládať samostatne koňa v kroku)