Vyhľadávanie

Kontakt

Palárcová

Facebook : Kone u Ivky - Nesluša

Termín na jazdu si je potrebné rezervovať
+421 914 296 030

iva.palarcova@centrum.sk

Cenník

Vychádzka do prírody (jazdec) ........ 18€/hod
Vychádzka do prírody (nejazdec + doprovod)  ...... 23€/hod
Vodenie detí na akciách  ....... 40€/hod
Vodenie detí na koni do kruhu  ..... 8€/15min
10 hod. pernamentka (vychádzky - pokročilý) ...... 150€ 
 
Ponúkame výučbu jazdy na koni :
Jednorázovo (pod dohľadom trénera,45min) ...... 22€ 
 
5h jazdecký kurz pre začiatočníkov (5x60 min) .... ..120€
Kurz obsahuje :
1h - 15´ príprava koňa pred jazdou (BOZP,čistenie), 45´ tréning zameraný na rovnováhu.
2h - 15´ príprava koňa pred jazdou (čistenie, správne sedlanie), 45´ tréning zameraný na správny sed v krok, pracovný a ľahký klus 
3h - 15´ príprava koňa pred jazdou (čistenie, samostné sedlanie, uzdenie), 45´ tréning zameraný na správny sed v pracovnom a ľahkom kluse, 
4h - 15´ príprava koňa pred jazdou (čistenie, samostné sedlanie, uzdenie), 45´ tréning zameraný na správny sed v pracovnom a ľahkom kluse,
5h - 15´ príprava koňa pred jazdou (čistenie, samostné sedlanie, uzdenie), 45´ tréning zameraný na správny sed v pracovnom a ľahkom kluse/cval
 
5h jazdecký kurz pre pokročilých .... ..100€ 
- individuálne,závisí od znalostí jazdca (jazdec musí mať zvládnnutý správny sed a vedieť ovládať samostatne koňa v kroku)