Vyhľadávanie

Kontakt

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Jazda-na-koni-Neslu%C5%A1a/646122698792302

iva.palarcova@centrum.sk

 

Vychádzka do prírody ........ 15€/hod
Vychádzka do prírody pre nejazdca ...... 20€/hod
Vodenie detí na akciách  ....... 40€/hod
Vodenie detí na koni do kruhu  ..... 7€/15min
10 hod. pernamentka (vychádzky - pokročilý) ...... 130€ 
 
 
 
Ponúkame výučbu jazdy na koni :
 
Jednorázovo (pod dohľadom trénera,45min) ...... 20€ 
 
5h jazdecký kurz pre začiatočníkov (5x60 min) .... ..100€
Kurz zahrňa :
1h - čistenie, vodenie kona, 45 min jazda na madlách.
2h - čistenie, sedlanie, 45min tréning zameraný na správny sed v kroku , 
3h-  čistenie, sedlanie uzdenie,45 min tréning zameraný na pracovný/ľahký klus, 
4h-  čistenie, sedlanie,uzdenie, 45 min tréning zameraný na spravny sed a ovládanie. 
5h - čistenie, sedlanie,uzdenie 45min. tréning zameraný na samostatnosť jazda v kroku/kluse
 
5h jazdecký kurz pre pokročilých .... ..90€ 
Kurz zahrňa : 
- individuálne,závisí od znalostí jazdca (jazdec musí mať zvládnnutý správny sed a vedieť ovládať samostatne koňa v kroku)