Vyhľadávanie

Kontakt

Palárcová

Facebook : Kone u Ivky - Nesluša

Termín na jazdu si je potrebné rezervovať
+421 914 296 030

iva.palarcova@centrum.sk

Jazdecký krúžok

27.08.2015 18:22

Neviete čo s dieťatom po škole v poobedňajších hodinách ? Od septembra sme s naším tímom pre Vaše deti  pripravili jazdecký krúžok ! V našom krúžku sa nebude len rozprávať, kydať, či čistiť, hlavným cieľom pre nás bude trénig  Vašich detí. 

Krúžok bude  prebiehať 2 x do týždňa ( 1x jazdenie ( 30-60 min.) 1x starostlivosť, práca zo zeme s koňom (60min)..).

- Začíname od 15 . 9 - 30.1 2016 . Pre členstvo v  krúžku je potrebné zaplatiť poplatok 100 €/polrok.