Vyhľadávanie

Kontakt

Palárcová

Facebook : Kone u Ivky - Nesluša

Termín na jazdu si je potrebné rezervovať
+421 914 296 030

iva.palarcova@centrum.sk

Celodenná akcia - JESENNé PRáZDNINY

22.09.2016 13:23

Boli by ste za CELODENNÚ AKCIU pre Vaše detičky cez jesenné prázdniny ? 
Jesenné prázdniny sú v dátume od 28. októbra ( piatok ) do 31. októbra ( pondelok ) . 
Deti by mali zaobstaraný dozor, obed, olovrant, pitný režim ,jazdu na koni, výlet po okolí, spoznávanie sa s prírodou, s našimi koníkmi .
Pre návrhy, pripomienky, komentujte, telefonicky, či mail.. 

ďakujem :)