Vyhľadávanie

Kontakt

Palárcová

Facebook : Kone u Ivky - Nesluša

Termín na jazdu si je potrebné rezervovať
+421 914 296 030

iva.palarcova@centrum.sk

2% pre neziskovú organizáciu - KAMIENOK, n.o.

02.04.2023 14:14

Milý priatelia, 

tento rok z Vašich darovaných 2 % chceme spoločne vybudovať ihrisko pre deti v  so špeciálnymi potrebami.

Chceme sa vopred pod´akovať každému z Vás, kto sa rozhodne pomôcť.